امروزچهارشنبه 01 خرداد 1398

لیست دوره ها

بخش سوم دوره آموزشی ابن سینا و بنیادهای طب سنتی

مدرس : دکتر حامد ناجی؛ دانشیار دانشگاه اصفهان


زمان شروع : 1397/11/18

زمان شروع : 1398/2/5

متن خوانی افلاطون (رساله ضیافت)

مدرس : آقای هادی خردمندپور


زمان شروع : 1397/11/17

زمان شروع : 1398/3/1

متافیزیک تحلیلی

مدرس : دکتر مهدی امیریان


زمان شروع : 1397/11/16

زمان شروع : 1398/2/3

دوره آموزشی معنای زندگی

مدرس : دکتر آروین آذرگین


زمان شروع : 1397/11/1

زمان شروع : 1397/11/29

کارگاه و نشست های آموزشی

نمایش خلاق در برنامه فلسفه برای کودکان

مدرس :آقای بهراد باقری


زمان شروع : 1397/12/23

زمان شروع : 1397/12/23

معنای زندگی در نگاه نیچه

مدرس :دکترآروین آذرگین


زمان شروع : 1397/12/16

زمان شروع : 1397/12/16

فرمالیسم در فیزیک مدرن

مدرس :دکتر رسول رکنی زاده؛ استاد دانشگاه اصفهان


زمان شروع : 1397/11/25

زمان شروع : 1397/11/25

سمینار بررسی ابعاد و مسائل مربوط به موضوع تجربه نزدیک به مرگ

مدرس :دکتر محمدباقر کجباف؛ دکتر غلامحسین توکلی؛ آقای عباس موزون؛ آقای محمد زمانی قلعه


زمان شروع : 1397/9/26

زمان شروع : 1397/9/26
بازگشت به منو