امروزیکشنبه 04 فروردین 1398

لیست دوره ها

ضرورت اخلاقی

مدرس : دکتر آذرگین


زمان شروع : 1397/4/24

زمان شروع : 1397/5/4

فلسفه دین

مدرس : دکترحامدناجی.دکترغلامحسین توکلی.دکترامیراحسان کرباسی زاده.دکترحمیدعلایی نژاد


زمان شروع : 1397/4/13

زمان شروع : 1397/7/13

فیلمسفه(هکتوروجستجوبرای خوشبختی)

مدرس : باتحلیل دکترآروین آذرگین


زمان شروع : -622/10/10

زمان شروع : -622/10/10

فیلمسفه(من قبل ازتو)

مدرس : باتحلیل دکترمحمدجوادموحدی


زمان شروع : 1397/4/28

زمان شروع : 1397/4/28

کارگاه و نشست های آموزشی

نظریه واقعیت مستوراز منظرمکانیک کوآنتومی

مدرس :دکتر رسول رکنی زاده(هییت علمی گروه فیزیک و معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان)


زمان شروع : 1397/5/28

زمان شروع : 1397/5/28

نشست از فلسفه توسعه تا توسعه فلسفه

مدرس :دکترمحسن رنانی(استادتمام گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان)


زمان شروع : 1397/5/14

زمان شروع : 1397/5/14

فوتبال وفلسفه

مدرس :دکترامیراحسان کرباسی زاده


زمان شروع : 1397/4/9

زمان شروع : 1397/4/9

ظهوروسقوط تمدن ها

مدرس :دکترمرتضی دهقان نژاد(استادتمام گروه تاریخ اصفهان)


زمان شروع : 1397/4/31

زمان شروع : 1397/4/31
بازگشت به منو