امروزجمعه 09 خرداد 1399

لیست دوره ها

مدرسه تابستانی

مدرس :


زمان شروع : 1398/4/3

زمان شروع : 1398/6/15

بخش سوم دوره آموزشی ابن سینا و بنیادهای طب سنتی

مدرس : دکتر حامد ناجی؛ دانشیار دانشگاه اصفهان


زمان شروع : 1397/11/18

زمان شروع : 1398/2/5

متن خوانی افلاطون (رساله ضیافت)

مدرس : آقای هادی خردمندپور


زمان شروع : 1397/11/17

زمان شروع : 1398/3/1

متافیزیک تحلیلی

مدرس : دکتر مهدی امیریان


زمان شروع : 1397/11/16

زمان شروع : 1398/2/3

کارگاه و نشست های آموزشی

کارگاه آموزشی روشهای کشف معنای زندگی

مدرس :دکتر آروین آذرگین


زمان شروع : 1398/4/3

زمان شروع : 1398/4/31

سلسله نشستهای زندگی اخلاقی

مدرس :دکتر آروین آذرگین


زمان شروع : 1398/3/18

زمان شروع : 1398/12/24

نمایش خلاق در برنامه فلسفه برای کودکان

مدرس :آقای بهراد باقری


زمان شروع : 1397/12/23

زمان شروع : 1397/12/23

معنای زندگی در نگاه نیچه

مدرس :دکترآروین آذرگین


زمان شروع : 1397/12/16

زمان شروع : 1397/12/16
بازگشت به منو