امروزسه شنبه 15 آذر 1401

دوره

متن خوانی و شرح منظومه حکیم سبزواری

متن خوانی و شرح منظومه حکیم سبزواری

  • تاریخ شروع دوره 1397/7/12
  • تاریخ ثبت نام 1397/9/30
  • نام مدرس دکتر جعفر شانظری؛ دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان

توضیحات دوره

دوره آموزشی متن خوانی منظومه حکیم سبزواری با شرح و تدریس دکتر جعفر شانظری دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان پنجشنبه های از ساعت 16 تا 18 در خانه حکمت برگزار می گردد.