امروزپنجشنبه 16 آذر 1402

دوره

فلسفه برای نوجوانان ویژه سنین 6-9

فلسفه برای نوجوانان ویژه سنین 6-9

  • تاریخ شروع دوره 1397/11/1
  • تاریخ ثبت نام 1398/2/31
  • نام مدرس فرزانه مسلمی

توضیحات دوره

برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان یکی از رویکردهای نوین در آموزش تفکر به کودکان و دانش آموزان است که می کوشد مهارت های ذهنی آنان را از طریق پرورش تفکر خلاق، نقاد و مراقبتی تقویت کند تا این کودکان در آینده شهروندانی معقول و مسئول برای جامعه خود باشند.

هدف اصلی این برنامه کمک به کودکان و نوجوانان است تا بتوانندد خودشان فکر کنند و بهترین تصمیمات را اتخاذ نمانید. ما آروز داریم کودکانمان روش درست اندیشیدن را بیاموزند زیرا می دانیم همیشه همراه آنان نخواهیم بود و ممکن نیست تمام دانش لازم برای تصمیم گیری در موقعیت های سرنوشت ساز آینده را در اختیار او قرار دهیم. در صورتی که کودک یا نوجوان راه  و رسم درست اندیشیدن را به کار ببرد، در اصطلاح می تواند «گلیم خود را از آب بیرون بکشد».

از محورهای اصلی آموزش این دوره موارد زیر می باشد:

خودباوری و اعتماد به نفس بالا

قدرت حل مساله و مقابله با مشکلات

درونی سازی رفتارهای اجتماعی خوب در شخصیت

رشد فردی و میان فردی از طریق گفتگو جمعی و با هم فکر کردن

پرورش خلاقیت همزمان با رشد تفکر منطقی آنها

بروز استعدادهای پنهان و شکوفایی آنها

تقویت توانایی استدلال ورزی

بهبود توانایی تعقل و خردورزی

تمرین تفکر گروهی

تقویت روحیه همکاری

یادگرفتن انعطاف پذیری و صبر در زندگی