امروزسه شنبه 15 آذر 1401

دوره

دوره آموزشی معنای زندگی

دوره آموزشی معنای زندگی

  • تاریخ شروع دوره 1397/11/1
  • تاریخ ثبت نام 1397/11/29
  • نام مدرس دکتر آروین آذرگین

توضیحات دوره

دوره آموزشی معنای زندگی با تدریس دکتر آروین آذرگین (دکترای فلسفه و کارشناسی ارشد روانشناسی) مولف و پژوهشگر حوزه های فلسفه و روانشناسی ساعت 16 روزهای دوشنبه در خانه حکمت برگزار می گردد.