امروزجمعه 31 شهریور 1402

دوره

بخش سوم دوره آموزشی ابن سینا و بنیادهای طب سنتی

بخش سوم دوره آموزشی ابن سینا و بنیادهای طب سنتی

  • تاریخ شروع دوره 1397/11/18
  • تاریخ ثبت نام 1398/2/5
  • نام مدرس دکتر حامد ناجی؛ دانشیار دانشگاه اصفهان

توضیحات دوره

بخش سوم دوره آموزشی ابن سینا و بنیادهای طب سنتی با تدریس دکتر حامد ناجی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان ساعت 14-18 روزهای پنجشنبه در خانه حکمت برگزار می شود.