امروزیکشنبه 13 اسفند 1402

دوره

فلسفه اخلاق از طریق رمان

فلسفه اخلاق از طریق رمان

  • تاریخ شروع دوره 1398/2/20
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس مهرشاد رضایی

توضیحات دوره