امروزجمعه 26 شهریور 1400

دوره

حکمت پژوهی: حکمت و حکیم

حکمت پژوهی: حکمت و حکیم

  • تاریخ شروع دوره 1398/4/10
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس دکتر رسول رکنی زاده

توضیحات دوره