امروزیکشنبه 13 اسفند 1402

دوره

متن خوانی : فصوص الحکم

متن خوانی : فصوص الحکم

  • تاریخ شروع دوره 1398/4/9
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس دکتر نصرالله شاملی

توضیحات دوره