امروزدوشنبه 03 آبان 1400

دوره

حکمت یمانی

حکمت یمانی

  • تاریخ شروع دوره 1396/7/25
  • تاریخ ثبت نام 1396/12/1
  • نام مدرس دکتر مهدی امامی جمعه

توضیحات دوره

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با آراء میرداماد بعنوان یکی از پنج مشرب فکری مکتب فلسفی اصفهان می باشد.