امروزشنبه 02 شهریور 1398

دوره

آموزش فلسفه

آموزش فلسفه

  • تاریخ شروع دوره 1396/7/19
  • تاریخ ثبت نام 1396/9/8
  • نام مدرس دکتر رضا کورنگ بهشتی

توضیحات دوره

هدف از برگزاری این دوره ارتقاء سطح کیفی آموزش فلسفه به دبیران آموزش وپرورش می باشد.