امروزسه شنبه 14 تیر 1401

دوره

متن خوانی افلاطون(رساله ضیافت)

متن خوانی افلاطون(رساله ضیافت)

  • تاریخ شروع دوره 1396/7/19
  • تاریخ ثبت نام 1396/11/30
  • نام مدرس دکتر رضا کورنگ بهشتی

توضیحات دوره

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با متون و آراء افلاطون وسقراط و همچنین بررسی و نقدنظرات  این دوفیلسوف در باب رساله ی ضیافت می باشد.