امروزسه شنبه 14 تیر 1401

دوره

فیلمسفه(سالار مگس ها)

فیلمسفه(سالار مگس ها)

  • تاریخ شروع دوره 1396/7/30
  • تاریخ ثبت نام 1396/7/30
  • نام مدرس دکتر غلامحسین توکلی

توضیحات دوره

 هدف از برگزاری این دوره اکران و نقدوبررسی آراء فلسفی فیلم سالارمگس ها  و همچنین بررسی نگاه فلسفی به هنر و نگاه هنری به فلسفه می باشد.