امروزدوشنبه 03 آبان 1400

دوره

آموزش تربیت مربی فلسفه برای کودکان

آموزش تربیت مربی فلسفه برای کودکان

  • تاریخ شروع دوره 1396/8/24
  • تاریخ ثبت نام 1396/12/19
  • نام مدرس سرکار خانم الهام فخرایی.دکتر حامد صفایی پور.دکترآروین آذرگین.دکترحسین شیخ رضایی. دکتر یحیی قائدی. دک

توضیحات دوره

فلسفه برای کودکان و نوجوانان  ترجمهphilosophi of children است. این برنامه در دانشکاه ایالتی مونتکلردر نیوجرسی توسط پرفسور متیولیپمن شکل گرفت و هدف از اجرای این طرح، آموزش تفکر برای کودکان و نوجوانان در مدارس بود.همچنین برای تبیین و اجرای این هدف نیاز به ایجادحلقه ی کندو کاو ضروری شدحلقه ای که در آن کودکان به دنبال کشف حقایق یا انجمن تحقیق می باشند. این برنامه باهدف کلی اصلاح وضعیت آموز ش تفکر در تعلیم و تربیت و تقویت تفکر نقادی، تفکر خلاق، تفکرمراقبتی و تفکر جمعی به کار خود ادامه می دهد و در همین راستا به یکی از مولفه های فبک  یعنی تولید کتاب های داستان برای کودکان می پردازد.