امروزدوشنبه 03 آبان 1400

دوره

فیلمسفه(دکتر استرنج)

فیلمسفه(دکتر استرنج)

  • تاریخ شروع دوره 1396/8/14
  • تاریخ ثبت نام 1396/8/14
  • نام مدرس دکترحامدناجی

توضیحات دوره

هدف از برگزاری این دوره اکران و نقد فلسفی فیلم دکتر استرنج می باشد.