امروزجمعه 31 شهریور 1402

دوره

فیلمسفه(قرمز)

فیلمسفه(قرمز)

  • تاریخ شروع دوره 1396/8/28
  • تاریخ ثبت نام 1396/8/28
  • نام مدرس دکتر امیر احسان کرباسی زاده

توضیحات دوره

هدف از برگزاری این دوره اکران و نقدفلسفی فیلم قرمز و همچنین آشنایی  دانشجویان با رویکرد و نگاه فلسفی به فیلم می باشد.