امروزدوشنبه 14 آذر 1401

دوره

سیر تکامل و تطور حوزه های علمیه شیعه

سیر تکامل و تطور حوزه های علمیه شیعه

  • تاریخ شروع دوره 1396/11/9
  • تاریخ ثبت نام 1397/3/7
  • نام مدرس دکترعلی کرباسی زاده

توضیحات دوره

هدف ازبرگزاری این دوره، بررسی حوزه ها و رویکرد هاو شخصیت های زیر اعم از:

حوزه بغداد:شیخ مفید،شیخ طوسی...حوزه حله: محقق حلی، ابن ادریس حلی و...حوزه جبل عامل: شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی..حوزه اصفهان:رویکرد فقهی فلسفی میرداماد، میرفندرسکی، شیخ بهایی، ملاعبدالله شوشتری..