امروزچهارشنبه 08 بهمن 1399

دوره

معرفت شناسی؛مقدمه ای برنظریه های توجیه معرفتی

معرفت شناسی؛مقدمه ای برنظریه های توجیه معرفتی

  • تاریخ شروع دوره 1397/4/10
  • تاریخ ثبت نام 1397/7/10
  • نام مدرس دکترحمیدعلایی نژاد

توضیحات دوره