امروزچهارشنبه 08 بهمن 1399

دوره

فیلسوفان کوچک

فیلسوفان کوچک

  • تاریخ شروع دوره 1397/4/9
  • تاریخ ثبت نام 1397/7/9
  • نام مدرس گروه مربیان خانه حکمت

توضیحات دوره