امروزسه شنبه 14 تیر 1401

دوره

متن خوانی افلاطون(رساله فایدروس)

متن خوانی افلاطون(رساله فایدروس)

  • تاریخ شروع دوره 1397/4/7
  • تاریخ ثبت نام 1397/7/7
  • نام مدرس دکتررضاکورنگ بهشتی

توضیحات دوره