امروزدوشنبه 03 آبان 1400

دوره

مغالطات درتفکر

مغالطات درتفکر

  • تاریخ شروع دوره 1397/4/7
  • تاریخ ثبت نام 1397/7/7
  • نام مدرس دکترمرتضی حاج حسینی

توضیحات دوره