امروزدوشنبه 03 آبان 1400

دوره

فلسفه وادبیات(قصه های شیخ اشراق)

فلسفه وادبیات(قصه های شیخ اشراق)

  • تاریخ شروع دوره 1397/4/4
  • تاریخ ثبت نام 1397/7/4
  • نام مدرس دکترمحسن محمدی فشارکی

توضیحات دوره