امروزدوشنبه 03 آبان 1400

دوره

فلسفه برای همه

فلسفه برای همه

  • تاریخ شروع دوره 1397/4/11
  • تاریخ ثبت نام 1397/7/11
  • نام مدرس دکترمحمدجوادصافیان

توضیحات دوره