امروزدوشنبه 03 آبان 1400

دوره

فیلمسفه(هکتوروجستجوبرای خوشبختی)

فیلمسفه(هکتوروجستجوبرای خوشبختی)

  • تاریخ شروع دوره -622/10/10
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس باتحلیل دکترآروین آذرگین

توضیحات دوره