امروزجمعه 31 شهریور 1402

دوره

ضرورت اخلاقی

ضرورت اخلاقی

  • تاریخ شروع دوره 1397/4/24
  • تاریخ ثبت نام 1397/5/4
  • نام مدرس دکتر آذرگین

توضیحات دوره

خانه حکمت برگزار می کند