امروزسه شنبه 15 آذر 1401

دوره

دومین دوره آموزشی تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان

دومین دوره آموزشی تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان

  • تاریخ شروع دوره 1397/7/19
  • تاریخ ثبت نام 1398/12/22
  • نام مدرس دکتر حسین شیخ رضایی - دکتر یحیی قائدی - دکتر روح الله کریمی - دکتر احمد عابدی - دکتر امیراحسان کرباس

توضیحات دوره

دومین دوره آموزشی تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوان در مهرماه برگزار می گردد. 

جزییات دوره به شرح زیر می باشد:

کارگاه یک روزه (8 ساعته) فبک با تدریس دکتر یحیی قائدی

کارگاه یک روزه (8 ساعته) حلقه کندوکاو علمی با تدریس دکتر حسین شیخ رضایی 

کارگاه یک روزه (8 ساعته) حلقه کندو و کاو اخلاقی با تدریس دکتر روح الله کریمی

کارگاه نیم روزه (4 ساعته) تفکر نقاد با تدریس دکتر امیراحسان کرباسی زاده

کارگاه نیم روزه (4 ساعته) مغالطات در تفکر با تدریس دکتر حمید علایی نژاد

کارگاه یک روزه (8 ساعته) روانشناسی کودک با تدریس دکتر احمد عابدی

حلقه مطالعاتی دو کتاب از مجموعه 12 جلدی کتاب تربیت مربی فبک پژوهشگاه علوم انسانی با تدریس خانم نازنین جمشیدیان

حلقه مطالعاتی دو کتاب از مجموعه 12 جلدی کتاب تربیت مربی فبک پژوهشگاه علوم انسانی با تدریس خانم فرزانه مسلمی

نمونه کلاس فبک با اجرای خانم نازنین جمشیدیان

نمونه کلاس فبک با اجرای خانم فرزانه مسلمی

نمونه کلاس فبک با اجرای آقای مرتضی میرعباسی

نمونه کلاس فبک با اجرای خانم وجیهه باقرزاده