امروزدوشنبه 27 فروردین 1403

کارگاه-آموزشی

کارگاه آموزشی روشهای کشف معنای زندگی

کارگاه آموزشی روشهای کشف معنای زندگی

  • تاریخ شروع دوره 1398/4/3
  • تاریخ ثبت نام 1398/4/31
  • نام مدرس دکتر آروین آذرگین

توضیحات دوره

کارگاه روشهای کشف معنای زندگی با تدریس دکتر آروین آذرگین (دکتری فلسفه و کارشناس ارشد روانشناسی) در 5 جلسه از تاریخ 3 تیر، دوشنبه ها ساعت 16 در خانه حکمت برگزار می شود.

موضوعات مطرح در این کارگاه به شرح زیر خواهد بود:

خودشناسی با شناسایی کهن الگوهای خویشتن

شناسایی استعدادها و علایق و آشنایی با مفهوم غوطه وری

دلبستگی ها و ارزشگذاری ها آنها

جریان در زمان

جورچین زندگی