امروزپنجشنبه 16 آذر 1402

دوره

متن خوانی افلاطون: رساله ضیافت

متن خوانی افلاطون: رساله ضیافت

  • تاریخ شروع دوره 1398/4/12
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس هادی خردمند پور

توضیحات دوره