امروزپنجشنبه 16 آذر 1402

دوره

حکمت پژوهی : حکمت در قرآن

حکمت پژوهی : حکمت در قرآن

  • تاریخ شروع دوره 1398/5/28
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس دکتر علیرضا فرهنگ

توضیحات دوره