امروزدوشنبه 07 خرداد 1403

دوره

حکمت پژوهی: حکمت نزد رواقیون

حکمت پژوهی: حکمت نزد رواقیون

  • تاریخ شروع دوره 1398/5/7
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس دکتر امیر احسان کرباسی زاده

توضیحات دوره