امروزپنجشنبه 16 آذر 1402

دوره

ابن سینا  بنیاد های طب سنتی (بخش چهارم)

ابن سینا بنیاد های طب سنتی (بخش چهارم)

  • تاریخ شروع دوره 1398/4/2
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس دکتر حامد ناجی

توضیحات دوره