امروزپنجشنبه 16 آذر 1402

دوره

منطقی بودن

منطقی بودن

  • تاریخ شروع دوره 1398/4/15
  • تاریخ ثبت نام -622/10/10
  • نام مدرس حمید علایی نژاد

توضیحات دوره