امروزپنجشنبه 16 آذر 1402

کارگاه-آموزشی

معنای زندگی در نگاه نیچه

معنای زندگی در نگاه نیچه

  • تاریخ شروع دوره 1397/12/16
  • تاریخ ثبت نام 1397/12/16
  • نام مدرس دکترآروین آذرگین

توضیحات دوره

کارگاه معنای زندگی در نگاه با تدریس دکتر آروین آذرگین (دکترای فلسفه و کارشناسی ارشد روانشناسی) مولف و پژوهشگر حوزه های فلسفه و روانشناسی ساعت 9-13 روز پنجشنبه مورخ 16 اسفند در خانه حکمت برگزار می گردد.